Asker

 

Välkommen!

Släkten Asker

Den värmländska släkten Asker finns dokumenterad sedan namnet antogs som soldatnamn på 1700-talet. Soldattorpet i Askersby finns fortfarande bevarat och i släkten.

Asker Media

Asker Media är ett familjeägt företag.

 

Asker Consulting

Asker Consulting är ett familjeägt företag.